ArtikelenCOVID19InstagramRepresentéieren

Kontaktlëscht Impfung Student:innen

By May 15, 2021 June 14th, 2021 No Comments
Eng Rei Universitéiten fuerderen eng obligatoresch Impfung fir dass d’Student:innen ab kommende Semester un de Coursë kënnen Deel huelen. Fir dëse Student:innen ze garantéieren, datt si geimpft sinn éier d’Coursen erëm ufänken an hinnen ze erméiglechen zréck an hiert Studieland ze goen, kënnen dës betraffe Student:inne sech fréizäiteg impfe loossen. Wann s du Student:in bass an eng obligatoresch Impfung braus fir dat nächst Semester kënnen zréck op deng Universitéit ze goen, da kanns du dech bei eis mellen. Dofir muss du folgend Dokument ausfëllen an zesummen mat den néidegen Dokumenter u  schécken. Mir wäerten deng Donnéeën dann un de Gesondheetsministère weider ginn. Si sinn zoustänneg fir dech ze kontaktéieren. Mir iwwerhuelen just d’Iwwermëttele vun den Donnéeën.
Du muss folgend Konditiounen erfëlle fir kënne fréizäiteg geimpft ze ginn:
  • Student:in op enger Universitéit sinn, déi fuerdert dass du geimpft bass fir kënnen un de Coursen Deel ze huelen
  • Beweise kënnen, datt deng Universitéit eng obligatoresch Impfung freet

Wichteg: Am Moment ass et just méiglech sech impfen ze loossen wann d’Universitéit eng obligatoresch Impfung freet. Falls dës Konditiounen änneren, wäerte mir dat hei op eiser Website natierlech kommunizéieren.

Schéck den ausgefëllte Formulaire Impfung fir Student zesumme mat denger Inscriptioun vun denger Universitéit, esou wéi de Beweis, datt deng Universitéit eng obligatoresch Impfung freet u