Iwwer eis

D'Association des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois (ACEL) vertrëtt haut iwwer 40 Studentencercelen, déi duerch ganz Europa verdeelt sinn. Dëst mëscht d'ACEL zum Representant vu méi wéi 10.000 Studenten an ass domadder de gréissten a wichtegste Studentevertrieder zu Lëtzebuerg.

D´ACEL ass ideologesch a politesch neutral, dat heescht dass mir keng bestëmmte parteipolitesch Meenung vertrieden. Dat ass extrem wichteg well mir eisem Usproch, all d’Studenten ze representéieren, wëlle gerecht ginn.

Vill lëtzebuerger Studente sinn derzou gezwongen hirt Studium am Ausland ze maachen well d´Unzuel u komplette Studiegäng déi d’Universitéit Lëtzebuerg ubitt begrenzt ass. Dëst ass eng eenzegaarteg Situatioun, déi grouss Virdeeler mat sech bréngt an zur Grënnung vu Studentevereenegungen a villen europäesche Stied gefouert huet. D’ „Cerclen“ bilden haut déi aktiv Membere vun der ACEL a sinn op 8 Länner verdeelt. Dorënner ass d’Belge, Däitschland, Frankräich, Groussbritannien, Éisträich, Holland, Lëtzebuerg an Schwäiz. Dës Vereenegungen empfänken a vereenen d’lëtzebuerger Studente während hirer Studienzäit an de jeeweilegen Stied. Dernieft ginn et nach 8 fachspezifesch Cerclen (Medeziner, Economisten, Juristen, Psychologen, Archivisten/Bibliothecairen, d’Ingenieuren, Geschicht an d’Kommunikatiounsstudenten).

Säit senger Grënnung huet sech den Daachverband vun de Studentencercelen dräi Haaptaufgabe gesat:

  • Zesummebréngen vun de lëtzebuergesche Studenten am Ausland, wéi och zu Lëtzebuerg.
  • Informatioun vun de Studenten an den zukünftege Studenten.
  • Representatioun a Verdeedegung vun de Rechter vun de Studenten ob nationalem an internationalem Niveau.

Zesummebréngen

D'ACEL organiséiert verschidden Evenementer fir d’Studenten zesummenzebréngen an den Echange zwëschen de Studenten ze fuerderen.

De gréissten Event am Joer ass ouni Zweiwel de „Studentebal“. Mat sengem eenzegaartege Konzept bréngt en an engem Owend déi verschidde Kulturen an Traditiounen aus deene verschiddenen europäesche Studentestied zesummen.

En anert wichtegt Evenement am Kalenner vun all Student ass de “Tournoi de Noël”. An dësem Sportstournéier trieden Equipen aus de verschiddenen Unisstied am Volleyball, Fussball a Basket während zwee Deeg géinteneen un. Den Erléis geet un e gudden Zweck.

Zanter méi wéi 30 Joer fënnt d’REEL an verschiddenen Studentestied an Europa statt, an gëtt all Joer vun engem aneren Cercle organiséiert. D’Réunion Européenne des Etudiants Luxembourgois ass een vun de wichtegsten Rendez-Vousen fir de lëtzebuerger Student. Hei gëtt iwwert 4 Deeg en flotten Programm ugebueden, mat enger Mëschung aus politeschen Diskussiounen, kulturelle Visite, Kontakt mat Partner an natierlech flott Owender ënnert Kollegen. Méi Informatiounen fannt dir ënnert www.reel.lu

Informatioun

D'ACEL bréngt net nëmmen hier Studenten zesumme mä informéiert se och. Dëst mëscht se mat Hëllef vun hirem “Guide du Futur Diplômé”, dee geduecht ass dem jonken Diploméierten eng Starthëllef ze si fir an d‘Aarbechtswelt. Doriwwer eraus huet d'ACEL sech och als Ziel gesat déi zukünfteg Studenten ze informéieren, an zwar mat hirem “Guide du Futur Étudiant”, deen all Joer am September nei eraus kennt.

De Guide du Futur Étudiant, deen et säit 1987 gëtt, informéiert zukünfteg Studenten aus éischter Hand iwwert d'Liewen an d’Studienméiglechkeeten an de verschiddenen Unisstied.

De Guide liwwert Informatiounen iwwert déi verschidden Unien, Aschreiwungsfristen, Aschreiwungskonditiounen, etc. an natierlech och wat d’Liewen an de Stied selwer betrëfft. (wéi en am beschten eng Wunneng fënnt, de Präis vum Loyer, etc.).

De Guide du Futur Diplômé, deen et säit 1999 gëtt, regroupéiert all wichteg Informatioune fir den Antrëtt an d’Beruffswelt. Dëse Guide kënnt all Joer am Hierscht, zesumme mam Guide du Futur Etudiant eraus.

Déi zwee Guidë si gratis erhältlech. Dëst an all Spuerkeess Agence, beim CEDIES, an den Lycéeën an natierlech bei der ACEL selwer.

Niewent dësen zwou Publikatioune geet d’ACEL och regelméisseg an di verschidde Lycéeë fir d’Schüler iwwert d’Studien ze informéieren. D’ACEL an hier Membercerclë sinn och all Joer op der Foire de l'Étudiant vertruede fir den zukünfteg Studenten sou gutt a sou vill wie méiglech nëtzlech Informatioune mat op de Wee ze ginn.

Representatioun

Net manner wichteg wei d´Informatiounscampagne vun der ACEL ass d’Vertriedung vun de Studente vis-à-vis vun den Autoritéiten an d’Verdeedegung vun hire Rechter. An dësem Kontext steet d´ACEL a reegelméissegem Dialog mat de verantwortleche Ministèren ënner anerem dee fir Héichschoulbildung a Fuerschung.
D’ACEL beméit sech d’ganz Joer iwwer em konstruktiv Gespréicher mam Ministère fir aktuell Themen ze diskutéieren déi de Student betrëfft.
Esou hunn mir zum Beispill eng Erhéijung vun der Aide Financière erreecht, déi 2016 a Kraaft trëtt.

Bei enger Rei aktuellen Themen, déi d’Studenten direkt betreffen sin mir aktiv an setzen eis an fir de Student an. Mir huelen Kontakt op mat auslänneschen oder lëtzebuergeschen Behörden fir Problemer ze léisen.
Dorënner fält zum Beispill, dass déi an Däitschland studéieren d’GEZ a Lëtzebuerger Studenten déi a Frankräich studéieren d’Tax d’habitation net méi bezuele mussen.

Neiegkeeten vu Studenten fir Studenten

Abonnéier den ACEL Newsletter. Du kanns dech zu all Moment ausdroen.Mat klick op "Fäerdeg" bestätegs du, dass du mat eisen Datenschutzerklärungen averstanen bass an mir dir Mailen schécken dierfen bis du dech erëm vum Newsletter ofmells.