Taxe d'habitation

07.06.2016 20:13

Taxe d'habitation

Am Dossier vun der taxe d'habitation a Frankräich gëtt en nei Informatiounen. Et gi jo lëtzebuergesch Studenten déi sech net vun der taxe d'habitation kënne befreie loossen.

Nodeems de Charles Goerens eng question parlementaire un d'europäesch Kommissioun gestallt huet koum elo eng äntwert. D'gesetzlech Basis déi dëst regelt gëtt vun der Kommissioun net als diskriminatoresch ugesinn, well sech och Net-Fransousen heivunner befreie kënne loossen. Et misst also fir all Lëtzebuerger deen d'Conditioun erfellt meiglech sin ausgeholl ze ginn. Mee déi franséisch Autoritéiten hunn awer versprach en Dokument opzesetze wou d'Situatioun nach eng Kéier kloer gestallt gëtt dass och Lëtzebuerger wei d'Fransouse behandelt gi mussen a kenne vun der taxe d'habitation ausgeholl ginn. Dëst Dokument wäert un d'Servicer geschéckt ginn déi sech em dës Dossiere këmmeren.

Sollt dier nach ëmmer Problemer hunn fir vun der taxe ausgeholl ze ginn kënnt dier d'Äntwert vun der Kommissioun huelen an hinne weisen, fir esou e bëssen Drock opzebauen. Falls der weider sollt Problemer hunn kënnt dier iech och gären un eis wenden.

De Bréif fannt dir hei: Bréif vun der Kommissioun

Neiegkeeten vu Studenten fir Studenten

Abonnéier den ACEL Newsletter. Du kanns dech zu all Moment ausdroen.Mat klick op "Fäerdeg" bestätegs du, dass du mat eisen Datenschutzerklärungen averstanen bass an mir dir Mailen schécken dierfen bis du dech erëm vum Newsletter ofmells.