LBS

Letzebuerger BTS Studenten

https://lbs-bts.lu/

Den LBS, den Studentencercel fir d’Lëtzebuerger BTS Studenten, gëtt et elo offiziell säit bal engem Joer. Mat gleich 200 Memberen, vun deenen 29 verschiddenen BTS Formatiounen setzen Si sech dofir an vir dat d’BTS Formatiounen méi Opmierksamkeet kréien an Si wëllen den Status vum BTS verbesseren. Een weidert Ziel vum Cercel ass et déi verschidden Studenten aus dem ganzen Land ze regroupéieren. Eventer wei LBS Gin-Soirée am Jackob’s wäerten och erëm an dem neien Joer organiséiert ginn. D’BTS Formatiounen no baussen méi bekannt ze maachen ass en wichtegt Thema. Dowéinst participéieren Si och un Informatiounsdeeg an villen Schoulen, esou och wei op der Foire de l’Etudiant wou Si zukünfteg Studenten an hiren Elteren zu Rot stinn. Fir weider Froe kënnt der Si gäre kontaktéieren, Si freeën sech iwwert all Zouwuess an Interesse vu ärer Säit.


Contact