LSA

Lëtzebuerger Studenten zu Aberdeen

https://lsaberdeen.co.uk/

Lëtzebuerger Studenten zu Aberdeen, kuerz LSA, gouf ganz nei am Oktober 2017 gegrënnt nodeems ëmmer méi Lëtzebuerger a Schottland a virun allem zu Aberdeen studéieren. Zwee motivéiert Studenten hunn dofir entschloss, dass et un der Zäit ass och en Cercle fir Studenten aus Lëtzebuerg an der ‘Granite City’ ze etabléieren an kuerz dono hunn si e Comité aus 7 Studenten op d’Been gestalt. Och wann mer bis elo just e klengen Cercle sinn, hunn mir eis vill Zieler vir déi kommend Joren gesat. Sou wëllen mer net nëmmen Studenten aus Lëtzebuerg zu Aberdeen zesummebréngen, mee och zukünftegen Studenten bei hirem Start zu Aberdeen hëllefen. Mer wëllen sou gutt et geet Memberen integréieren an de Studenten aus Lëtzebuerg zu Aberdeen eng Plattform ginn fir sech anzetauschen, Informatiounen ze kréien oder einfach mol e flotten Owend zesummen ze verbréngen.

LU74 0019 5155 4207 6000 BCEELULL


Contact