Lidderbuch

E32 - D'Hämelmaous

O Hämelmaous wi léwst daou dach
esu ongeschor'n ëm d'Hool.
Wäs näist voa Koapgeld a voa Steieren.
Liss d'Scheepchen, Fläsch an Tubak sech verdeieren,
Wääs näist foan éiser Polizei.

T'säif Rén, t'säif Schni, t'säif Dag, t'säif Noacht,
Dat ass dir alles Worscht,
Daou gääs am Summer wi am Wanter,
Esu ganz pommadisch oni Lanter,
Spaze'eren mat dem Hämmelsgoad.

A wann d'Stadhäieren is obleen
Esu schrecklech vill Prozent
A mir da laang Gesichter maachen
Daou réifs daou: „Deih dir mir den Aachen
Mir gät et besser a mein Taak“!

A wann s'am Spidol sich d'Keep zerploon:
„Wat maache mat dem ville Gëld ?“
Dann dénks daou: O dir hoareg Häieren
loost emol is Hämelmais gewäieren
Wat gëllt, eier Dubbele kréie Bäin !“

A schweetze mir vill voa Kroom a Fabrék
Da réifs daou aous em frummen Taak:
„Wëllt dir is Echternoacher léieren
Wat hei voa Fabrék sich ka rentéieren
Da frogt emol d'Häieren aous dem Nast.

A weeren Staadtquisl'n noach esu verbroad
Daou bréichs si schunns an d'Rei!
Daou gifs sie e feinen Dänzchen léieren
A gratis och nach Anstand an Manéieren
Esu gout wi de Gehaanes voan der Saar .

Wuhin esu hurtig daou Hämelmaous,
äich geséin, daou bas bewaacht,
hoas daou daan e Verbreeche begaangen,
datt mer däich fort féiert mat Gendaarmen?
Daou woars dach kääs esu schlecht!

A waat hoan si da begaangen,
di schrecklech Hämelmais?
Si sain aous dem Taak eraous gesprongen,
a si hoan e Léidchen gesongen, –
dat as d'ganz schrecklich Moritat.

Daou bass dach noach net esu veroacht,
durch däi Geschirps an der Noacht,
well daou gëss voan éise Biirger wormgehalen,
a jidderä lisst sich och e Witz voan dir gefalen,
aus lauter Lost zum Carneval.

Voan Näid a Sträit, Verdross a Läd
Dovoa wesse mir kä Fatz
Këmm'ren is net em d'Politiséieren
Doun is ganz häerzlich amuséieren
A roufen: „Vive d'Stad Eechternoach!“


Lidderbuch als PDF Extended Versioun mat nach mei Lidder

All Lidder am Iwwerbléck

Traditionell

Cercle

REEL

Student

Lëtzebuergesch

Däitsch

Franséisch

Englesch

Neiegkeeten vu Studenten fir Studenten

Abonnéier den ACEL Newsletter. Du kanns dech zu all Moment ausdroen.Mat klick op "Fäerdeg" bestätegs du, dass du mat eisen Datenschutzerklärungen averstanen bass an mir dir Mailen schécken dierfen bis du dech erëm vum Newsletter ofmells.