Lidderbuch

E33 - D'Hechtecher aus der Stad

Huet d'Auer owes sechs geschlon da gëtt am Buttek Freed.
Da gëtt den Hittchen opgedon a fort op heem et geet.
Nach eemol d'Groussgaas op an of dat ka kee Mënsch hinne verwieren.
Well do ginn all déi op an of di d'Meedercher hunn esou gieren.

D'Hechtercher aus der Stad, tip top eraus gemaach.
Hunn si d'Schoulbicher nach ënnert dem Aarm,
Da ginn si do sichen, hunn d'Hierzer waarm.
Vill schéi versprieche man, a blënzle mat den Aen.
Sou huet di Zort et nach ëmmer gemaach,
D'Hechtercher aus der Stad.

So Marie kuck emol de Pier wat ass hie flott gekleet.
D'sollt een net so'n dat hien et wier wann hien esou do geet.
En Houfert huet e wéi e Fräsch e Marsch wéi e preisesche Prënz.
Ma sécher huet en an der Täsch mol net fir e Stéckelche Mënz.

D'Hechtercher aus der Stad, tip top eraus gemaach.
Hunn si d'Schoulbicher nach ënnert dem Aarm,
Da ginn si do sichen, hunn d'Hierzer waarm.
Vill schéi versprieche man, a blënzle mat den Aen.
Sou huet di Zort et nach ëmmer gemaach,
D'Hechtercher aus der Stad.

An do de Jang deen huet et flott op senger neier Plaz.
Hie kritt bei engem Affekot en hallwe Sou um Saz.
D'Läscht wollt hien jo, denk dir mol un, sech mat menger Schwëster bestueden.
Mäi Papp dee sot: du Bouf gees d'un, soss kriss Du de Pupes gefrueden.

D'Hechtercher aus der Stad, tip top eraus gemaach.
Hunn si d'Schoulbicher nach ënnert dem Aarm,
Da ginn si do sichen, hunn d'Hierzer waarm.
Vill schéi versprieche man, a blënzle mat den Aen.
Sou huet di Zort et nach ëmmer gemaach,
D'Hechtercher aus der Stad.

Dofir dir Fraleit loos't iech so'n: Winnt iech et léiwer of,
An d'Groussgaas owes nach ze go'n eng Kéier op an of
Well wat dir do nach kënnt gesinn - Studenten a Schreiwer als Lompen,
Déi an der Täsch kee Sou méi hunn, soss séizen se sécher beim Humpen.

D'Hechtercher aus der Stad, tip top eraus gemaach.
Hunn si d'Schoulbicher nach ënnert dem Aarm,
Da ginn si do sichen, hunn d'Hierzer waarm.
Vill schéi versprieche man, a blënzle mat den Aen.
Sou huet di Zort et nach ëmmer gemaach,
D'Hechtercher aus der Stad.


Lidderbuch als PDF Extended Versioun mat nach mei Lidder

All Lidder am Iwwerbléck

Traditionell

Cercle

REEL

Student

Lëtzebuergesch

Däitsch

Franséisch

Englesch

Neiegkeeten vu Studenten fir Studenten

Abonnéier den ACEL Newsletter. Du kanns dech zu all Moment ausdroen.Mat klick op "Fäerdeg" bestätegs du, dass du mat eisen Datenschutzerklärungen averstanen bass an mir dir Mailen schécken dierfen bis du dech erëm vum Newsletter ofmells.