Lidderbuch

D01 - D'Hesperkutsch

En décke fette Bunnes an eng horeg Mutsch,
déi souzen mol zesummen an der Hesperkutsch,
du sot de Fullepier zu sengem Mutschegréit,
lo kriss du mol e Kräftegen an d'Ventil gedréit.

An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf, -gelaf.

Mäi léiwe Pier sot d'Gréit, déi doe wär gelaacht,
ech hunn der jo eng Fotz ewéi eng Scheierpaart,
a léiss ech dech och drun, da wärs de dach gezunn,
wëll ech schonns zënter fënnef Deg de Rouden hunn.

An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf, -gelaf.

Du sot de Pier zum Gréit, du déck fett houer Sau,
haut kriss de kee gemaach, mäi Jeep deen ass ze rau,
a wanns de och mengs vläicht, e wär der net méi ganz,
Erreur, du hues dech g'iert, lo kriss de een an d'Panz.

An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf, -gelaf.

De Bunnes huet gehummert, et wor ee Genoss,
an de kale Bauer ass a Stréim gefloss,
den Aasch huet Spréng gedon, de Sak huet d'Rad geschlon,
„O Jesses“ sot dun d'Gréit, dat huet gudd gedon.

An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf, -gelaf.

O merde, sot Gréit, meng Nennen si steif wéi eng Bull.
An ech, sot dunn de Pier, ech hunn e Kramp am Full.
Dat alles wär nach näischt, häss du de Rouden net,
da géif ech dier mol weisen wéi ee Minett mécht.

An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf, -gelaf.

Du hellt jo d'Gréit dem Pier säin décke Full an d'Schnëss,
den do, den ass jo steiff, den schmaacht no Mandelnëss,
du sot de Fullepier: O Gréit du bass pervers,
lo huelen mier d'Hesperkutsch a fueren no Anvers.

An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf, -gelaf.

An hues de als Student emol en décke ston,
da brauchs de dofir nach net op Genf ze gon,
de Bleu deen hat verstan, de Bleu deen ass geflunn
an huet am Flieger sech der schonn e puer gezunn.

An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf, -gelaf.

Zu Genf do fonnt hien och scho gläich eng speckeg Mutsch.
Mais hier wor sat an dofir war säi Steiwe futsch.
Mäi Jong géi du rëm heem, sot d'Sau, géi zréck an d'Schoul,
wëll ech brauch net en Ziipchen mä en décke en décke Poul.

An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf, -gelaf.

Doheem huet hien d'Moral vun der Geschicht beduecht.
T'huet Sue kascht an ech hunn nach keen fäerdeg bruecht.
Wien nët méi biischte kann, ass dofir net verluer,
well fir ze flipperen geet och e Mëllen duer.

An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf.
An d'Saaft ass d'Been erofgelaf, -gelaf.


Lidderbuch als PDF Extended Versioun mat nach mei Lidder

All Lidder am Iwwerbléck

Traditionell

Cercle

REEL

Student

Lëtzebuergesch

Däitsch

Franséisch

Englesch

Neiegkeeten vu Studenten fir Studenten

Abonnéier den ACEL Newsletter. Du kanns dech zu all Moment ausdroen.Mat klick op "Fäerdeg" bestätegs du, dass du mat eisen Datenschutzerklärungen averstanen bass an mir dir Mailen schécken dierfen bis du dech erëm vum Newsletter ofmells.