Schüler a Studenten informéieren

Mir informéiere Studenten, wéi och zukünfteg Studenten iwwert de Studium.

Am Kader vun de Studieninformatioune kënnt d’ACEL an deng Schoul a beäntwert dir deng Froen iwwer däi Studium, deng Uni, deng Stad an deng Zukunft.

Um Student fir 1 Dag weise mir dir mat de Lëtzebuerger Studenten op der Plaz deng zukünfteg Uni, däi Campus a féieren dech duerch déi jeeweileg Studiestad.

An eisem Guide du Futur Etudiant (GFE) fënns du Informatiounen iwwer däi Studium, iwwer 40 Studentestied, deng Uni an alles, wat een als Student brauch. Och d’Kontaktdate vun de Lëtzebuerger Studentekreesser sinn do ze fannen.

Bass du geschwë fäerdeg mat dengem Studium? Am Guide du Futur Diplômé (GFD) fënns du Informatiounen iwwer wéi een eng Aarbecht fënnt, iwwer Virstellungsgespréicher a nach méi, fir däi Start an d’Beruffsliewen ze vereinfachen. Eis Guidë kriss du bei der Spuerkeess.

Neiegkeeten vu Studenten fir Studenten

Abonnéier den ACEL Newsletter. Du kanns dech zu all Moment ausdroen.Mat klick op "Fäerdeg" bestätegs du, dass du mat eisen Datenschutzerklärungen averstanen bass an mir dir Mailen schécken dierfen bis du dech erëm vum Newsletter ofmells.