Studente representéieren

Mir representéieren d'Lëtzebuerger Studenten virun der Politik fir hier Rechter bäi Gesetzesännerungen ze verteidegen.

D’ACEL ass politesch an ideologesch neutral. Dat heescht, datt mir eis onofhängeg vun eenzelne Parteien oder politesche Stréimunge fir d’Wuel vum Student asetzen.

D’ACEL beméit sech d’ganz Joer iwwer, ëm konstruktiv Gespréicher mam Ministère, fir aktuell Themen ze diskutéieren, déi de Student betreffen.

Esou hu mir zum Beispill eng Erhéijung vun der Aide Financière erreecht, déi 2016 a Kraaft trëtt.

Weider beméien mir eis, fir dass d’Lëtzebuerger Studenten, déi an Däitschland studéieren, d’GEZ, a Lëtzebuerger Studenten, déi a Frankräich studéieren, d’Taxe d’habitation net méi bezuele mussen.

Du fënns op eisem Internetsite all eis Dossieren an Communiquéen.

Neiegkeeten vu Studenten fir Studenten

Abonnéier den ACEL Newsletter. Du kanns dech zu all Moment ausdroen.Mat klick op "Fäerdeg" bestätegs du, dass du mat eisen Datenschutzerklärungen averstanen bass an mir dir Mailen schécken dierfen bis du dech erëm vum Newsletter ofmells.