Objectif 2028

Tournoi de Noël 2022

Assemblée Générale 2022

 

Foire de l’étudiant 2022

REEL 2022

Pressekonferenz 2022

Bourse 2022

Student fir 1 Dag 2022

Assemblée Générale 2021

Tournoi de Noël 2021

De Studentebal 2021

 

Bourse 2021

Guiden 2021 

Foire de l’étudiant 2021

Student fir 1 Dag – Luxembourg Edition

COVID-19 

Weider Artikelen:

Podcasts

Virtuelle Student fir 1 Dag 2021

Assemblée Générale 2020

Tournoi de Noël 2020

Foire de d’Étudiant 2020

ACEL meets Politics

Pressekonferenz fir d’Rentrée 2020/2021

COVID-19

COVID-19 Test Voucher fir Studenten

Summer Pressekonferenz 2020

Studiebäihëllefen an Zäite vu COVID-19

Annulatioun vum De Studentebal

Virtuelle Student fir 1 Dag

 

Stagegesetz

 

Tournoi de Noël 2019

Assemblée Générale 2019

Pressekonferenz fir d’Rentrée 2019/2020