Du wëlls gäre studéiere goen, mee weess awer nach net wat dech op der Uni erwaart? Du weess net wou’s du wëlls studéiere goen a wéi eng Uni déi richteg fir dech ass?

Dann sief och du Student fir 1 Dag bei der Luxembourg Edition 2021 !

[maxbutton id=”1″ url=”https://sf1d.acel.lu” ]

Dëst Joer ass alles anescht! D’Konzept vum Student fir 1 Dag huet wéinst der aktueller Situatioun missen ugepasst ginn an dofir proposéiert d’ACEL am Abrëll eng Luxembourg Edition vum traditionelle Student fir 1 Dag.

An der Ouschtervakanz hues du also dëst Joer d’Méiglechkeet, déi Lëtzebuerger Studenten déi dech normalerweis an hirer Stad empfaangen hätten, um Belval an de Säll vun der Uni Lëtzebuerg kennenzeléieren. D’Cercle aus de jeeweilege Stied stellen hier Studentestad vir, mat allem wat dir hëllefe kann eng Entscheedung fir deng Zukunft ze treffen! Natierlech kanns du hei och all deng Froe stellen an dech mat de Studenten ënnerhalen.

Dënschdes, de 6ten Abrëll sinn 12 Stied aus Däitschland vertrueden an e Mëttwoch, de 7ten Abrëll kanns du verschidde Stied aus Frankräich, der Belsch, Holland, der Schwäiz an Éisträich kenne leieren.

Iwwerbléck

Hei eng Kéier den Iwwerbléck vun all denen Stied, déi matmaachen:

Oflaaf

Fir däi Start an de Student fir 1 Dag esou kloer wéi méiglech unzefänke muss all Schüler mat der Presentatioun vun der ACEL zesumme mam Cedies starten! Des Presentatioune fannen zwee mol den Dag statt, Dënschdes wéi Mëttwochs, jeeweils um 8.00 an um 13.00. Du kann also eréischt dono déi Lëtzebuerger Studenten treffen. Bei dëse Presentatioune stellt d’ACEL sech an seng Aktivitéite vir an de Cedies erkläert dir déi finanziell Ënnerstëtzung vum Lëtzebuerger Staat a geet op déi eenzel Detailer vun de Länner an (6. Abrëll just Däitschland, 7. Abrëll Frankräich, Belsch, Holland, Schwäiz an Éisträich).

No der ACEL / Cedies Präsentatioun gees du, sou wéi s du dech an Zäitslots ugemellt hues, bei déi jeeweileg Lëtzebuerger Studenten a kriss do deng Informatiounen aus éischter Hand.
Puer Varianten, wéi däin Dag ausgesi kann, hunn mir dir hei opgelëscht.

Auerzäit Variant 1 Variant 2 Variant 3
8.00 ACEL / Cedies ACEL / Cedies

Moies

9.00 Stad 1 Stad 1
10.15 Stad 2 Stad 2
11.30 Stad 3 Stad 3
13.00 Mettespaus ACEL / Cedies
Mëttes 14.00 Stad 4 Stad 1
15.15 Stad 5 Stad 2
16.30 Stad 6 Stad 3

Du kanns also pro Dag maximal 6 Studentecerclen treffen, wann s du moies um 8.00 ufänks. An deem Fall häss du 3 Treffe moies an 3 mëttes. Entscheets du dech allerdéngs dozou eréischt mëttes ze starten, kanns du maximal 3 Studentecerclë kenne léieren. Allerdéngs muss du sou oder sou net de Maximum erreechen, du kanns dech gären och fir manner Treffen umellen.

Falls du scho moies do bass hues du och eng Mëttegpaus vun 12.45 Auer bis 14.00 Auer. Hei muss du dech allerdéngs selwer em deng Molzecht këmmeren.

Wärend dem Openthalt op der Uni.lu wäert den ACEL Comité sech natierlech dorëms këmmeren, dass all Schüler säi Raum fënnt, du bass hei awer prinzipiell op dech gestallt a selwer dofir verantwortlech dech un d’Mesuren ze halen.

Eng Umeldung ass onbedéngt néideg, fir dass och garantéiert gëtt, dass zu all Moment déi sanitär Mesurë respektéiert ginn. Dofir ass et net méiglech den Dag selwer un enger Presentatioun deel ze huele fir déi s du net ugemellt bass.

Duerch déi sanitär Mesurë si Plaze limitéiert, dofir géinge mir dech bieden och do opzetauche wou s du dech ugemellt hues, well soss verschidde Säll eidel sinn, a bei aneren eventuell net jiddereen zougelooss ka ginn.

Umeldung

Fir bei dësem Student fir 1 Dag – Luxembourg Edition matzemaachen, muss du eis also soen, wéi eng Stied dech interesséieren a wéi eng Auerzäit(en) dir am beschte passen. Hei kanns du dech umellen: https://sf1d.acel.lu

Wéi funktionéiert déi Umeldung elo?

Wann s du dech fir mindestens een Treffe virun 13.00 umells, bass du automatesch fir d’ACEL / Cedies Presentatioun moies um 8.00 ugemellt. Wann s du dech just bei Treffen umells, déi no 13.00 sinn, bass du automatesch bei der ACEL / Cedies Presentatioun um 13.00 ugemellt. Automatesch heescht, dass du dech net extra dofir umelle muss, mee dass dat automatesch geschitt jee nodeem wéini s du däin 1. Treffen hues, och wann s du moies just bei enger Stad dech informéiers a mëttes bei 3, muss du awer moies un der Presentatioun deel huelen a kanns net eréischt an déi mëttes goen. Dofir plang deng Treffen sou dass de keng grouss Waardezäit hues!

Wichteg ass, dass déi Presentatioun obligatoresch ass an du muss do present sinn, soss kanns du net um Student fir 1 Dag deel huelen! Wann s du schonn de 6. Abrëll bei den däitsche Stied dobäi bass, muss du trotzdeem och de 7. Abrëll nach eemol bei dëser Presentatioun dobäi sinn, well hei spezifesch fir déi Länner aner Informatioune matgedeelt ginn.

Du kanns dech fräi um Site fir all fräi Plaz bei engem Cercle umellen, du muss just selwer dorop oppassen, dass du dech net zur gläicher Zäit bei 2 Stied umells. Du muss bei all Stad deng Infoen nei uginn, des ginn awer tësche gespäichert, esou dass du net all Kéiers all deng Donnéeën nei muss aginn. Allerdéngs erméiglecht dat dir fir bei verschidde Stied och verschidde Präferenze fir däi Studium unzeginn. Mir géifen eis freeë wann s du do all deng Intressien u géings ginn, fir dass d’Studenten déi iech empfänken sech och op all deng Foren gutt preparéiere kënnen. Zousätzlech gëllt och: wat s du dech éischter umells, wat d’Studente méi Zäit hunn sech ze preparéieren!

D’Umeldung ass bis den 1. Abrëll 23.59 méiglech.

FAQ

Frequently Asked Questions
1. ACEL / Cedies Presentatioun
 1. Muss ech un der ACEL/CEDIES Presentatioun deelhuelen?
  Jo. Du muss un dëser Presentatioun deel huele fir och un deem aneren Deel vum Student fir 1 Dag deel ze huelen.
 2. Ech hu mech moies just fir eng Stad a mëttes fir méi Stied ugemellt, muss ech awer bei der Presentatioun moies um 8.00 Auer deel huelen oder kann ech och um 13.00 Auer goen?
  Du muss als éischt bei der ACEL/Cedies Presentatioun dobäi sinn, et s du bei d’Studente goe kanns, well dëst deng Aféierung an de Student fir 1 Dag mat wichtegen allgemengen Infoen ass. Du kanns also net op mëttes wiesselen, wann s du dech scho moies bei enger Stad ugemellt hues.
 3. Ech si schonn de 6. Abrëll do, muss ech dann och de 7. Abrëll nach eemol bei der ACEL/CEDIES Presentatioun dobäi sinn?
  Jo. Hei ginn nämlech verschidden Infoen, déi spezifesch fir déi Länner déi un dësem Dag usti matgedeelt, dat heescht dat sinn aner Infoe wéi den Dag virdrun.
2. Umeldung
 1. Bis wéini kann ech mech umellen?
  Du kanns dech bis den 1. Abrëll um 23.59 umellen. Denk awer drun: d’Plazen si limitéiert, déi éischt si fir!
 2. Wéini sinn ech definitiv ugemellt? 
  Eréischt wann’s du eng Bestätegungsmail kritt hues, bass du definitiv ugemellt. Wann s du keng Mail krus, da mell dech bei eis per Mail (contact@acel.lu)!
 3. Kann ech mech fir zwou oder méi Stied, déi ob engem Dag ugebuede ginn, umellen?
  Jo, du kanns dech pro Dag maximal a 6 Stied umellen. Du muss just oppassen, dass du dech net fir eng Zäit an zwee Treffen umells.
 4. Kascht de Student fir 1 Dag – Luxembourg Editoun eppes? 
  De Student fir 1 Dag – Luxembourg Edition ass gratis.
 5. Ech weess net méi fir wéi eng Stied ech mech ugemellt hunn, wat kann ech maachen?
  Du kriss fir all Stad bei der s du dech umells e Mail mat de genauen Informatiounen. Zousätzlech kriss du awer och an der Woch virum Student fir 1 Dag nach eemol e Mail mat all den Infoe vun eis.
 6. Ech hu mech fir de falschen Zäitpunkt oder déi falsch Stad ugemellt, wat soll ech maachen?
  Schreif eis e Mail op contact@acel.lu.
 7. Ech hunn Problemer mat der Umeldung.
  Bei Problemer mat der Umeldung, mell dech bei eis (contact@acel.lu).
3. Ofmeldung
 1. Wéi mellen ech mech of?
  Wann s du awer net un engem Treffen oder um ganzen Event deelhuele kanns, da mell dech w.e.g. sou schnell wéi méiglech bei eis ënner contact@acel.lu! Sou kënne mir deng Plaz erëm fir weider Schüler fräischalten.
4. Alter
 1. Ech sinn net op enger 1ière, dierf ech awer deelhuelen?
  Jo, jiddereen de wëll dierf um Student fir 1 Dag – Luxembourg Edition deelhuelen. Du dierfs soumat och deelhuele wann s du nach net op 1ière bass oder d’1ère schonn hannert dir hues.
5. Urees
 1. Wéi kommen ech op de Belval?
  Mir organiséieren keen Transport op den Belval. D’Organisatioun vun der Urees ass op eegen Initiativ a eegen Käschten.
6. Zousätzlech Froen
 1. Déi Stad déi mech intresséiert ass net dobäi, wou kann ech soss Infoe kréien?
  Kuck dir eis Lescht mat all eise Cerclen hei un. Zéck net si fir weider Informatiounen unzeschreiwen!
 2. Ween organiséiert de Student fir 1 Dag?
  De Student fir 1 Dag – Luxembourg Edition gëtt vun der ACEL an Zesummenaarbecht mat de Cerclen aus de jeeweilege Stied organiséiert.
Du hues ëmmer nach Froen? Schreif eis! Du kanns eis iwwer FacebookInstagram a per Mail op contact@acel.lu erreechen!