Comité

Fir déi vill Facettë vun engem Studentenvertrieder ofdecken ze kënne brauch een e staarkt Team mat Leit, déi hier Zäit, Iddien a Leidenschaft an d’ACEL investéieren.

Kimon Leners

President

email hidden; JavaScript is required
+352 20 60 84 84 - 1

Laura Oé

Vizepresidentin Informatioun

email hidden; JavaScript is required
+352 20 60 84 84 - 2

Grégory Kieffer

Vizepresident Regruppement

email hidden; JavaScript is required
+352 20 60 84 84 - 3

Gianni Di Paoli

Vizepresident Representatioun

email hidden; JavaScript is required
+352 20 60 84 84 - 4

Mattis Noel

Sekretär

email hidden; JavaScript is required
+352 20 60 84 84 - 5

Egan Paquay

Trésorier

email hidden; JavaScript is required
+352 20 60 84 84 - 6

Fränk Prim

Responsabel Informatik

email hidden; JavaScript is required
+352 20 60 84 84 - 7

Laura Matheis

Responsabel Grafik

email hidden; JavaScript is required
+352 20 60 84 84 - 8

Alexandre Luong

Comitésmember

email hidden; JavaScript is required
+352 20 60 84 84 - 21

Pit Feltes

Comitésmember

email hidden; JavaScript is required
+352 20 60 84 84 - 22

Dany Da Silva Pinto

Comitésmember

email hidden; JavaScript is required
+352 20 60 84 84 - 31

Laurent Schengen

Comitésmember

email hidden; JavaScript is required
+352 20 60 84 84 - 41