Comité

Fir déi vill Facettë vun engem Studentenvertrieder ofdecken ze kenne brauch een e staarkt Team mat Leit, déi hier Zäit, Iddien a Leidenschaft an d’ACEL investéieren.

Polina Bashlay

Presidentin

polina.bashlay@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 1

Yannick Bertrand

Vizepresident Informatioun

yannick.bertrand@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 2

Mathis Michels

Vizepresident Regruppement

mathis.michels@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 3

Cédric Heintz

Vizepresident Représentatioun

cedric.heintz@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 4

Mich Weber

Sekretär

mich.weber@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 5

Christine Lenertz

Trésorier

christine.lenertz@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 6

Michel Klomp

Responsabel Informatik

michel.klomp@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 7

Alexandre Luong

Responsabel Grafik

alexandre.luong@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 8

Sophie Schroeder

Comitésmember

sophie.schroeder@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 21

Felix Schoellen

Comitésmember

felix.schoellen@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 22

Ann Bertemes

Comitésmember

ann.bertemes@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 23

Kimon Leners

Comitésmember

kimon.leners@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 31

Tim Kries

Comitésmember

tim.kries@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 32

Charel Donven

Comitésmember

charel.donven@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 41

Sarah Rosen

Comitésmember

sarah.rosen@acel.lu
+352 20 60 84 84 - 42