Cercles

Cerclë sinn Organisatiounen, déi d'Studenten an enger Staat oder d'Studente vun enger bestëmmte Fachrichtung zesummebréngen an informéieren. Et sinn Insider an hirem Gebitt. Vill lëtzebuerger Studente sinn derzou gezwongen hirt Studium am Ausland ze maachen well d´Unzuel u komplette Studiegäng déi d’Universitéit Lëtzebuerg ubitt begrenzt ass. Dëst ass eng eenzegaarteg Situatioun, déi grouss Virdeeler mat sech bréngt an zur Grënnung vu Studentevereenegungen, sou genannten Cerclen, a villen europäesche Stied gefouert huet. D’Cerclen bilden haut déi aktiv Membere vun der ACEL a sinn op 9 Länner verdeelt. Dorënner ass d’Belge, Däitschland, Frankräich, England, Éisträich, Holland, Lëtzebuerg, Schwäiz an USA. Dës Vereenegungen empfänken a vereenen d’lëtzebuerger Studente während hirer Studienzäit an de jeeweilegen Stied. Dernieft ginn et nach 7 fachspezifesch Cerclen (Medeziner, Economisten, Juristen, Psychologen, Archivisten/Bibliothecairen, d’Ingenieuren a Geschicht).

FachspezifeschBelschDäitschlandÉisträichFrankräichGroussbritannienHollandLëtzebuergSchwäizUSAAner