Am Moment ass et esou dass een als Deel vun der Bourse d’Halschent vun den Aschreiwungsgebühren bei enger Uni ëremkritt mat engem Maximalbetrag vun 3.800 Euro.

Dës Ëmfro huet d’Zil erauszefannen mat wéiengen anere Käschten Student:innen während hierer Aschreiwung op der Uni konfrontéiert ginn, also Käschten déi mat der Aschreiwung zesummenhänken, mee net zu den Aschreiwunggebühren gehéieren (z.B. Sprochentest, Diplomiwwersetzung, Kopie konforme, Équivalence, asw.)

Net gemengt sinn domat : Immatrikulations- / Aschreiwungskäschten, Transportticket, asw.

Informatiounen zu de Käschten

Heimat si Käschte gemengt fir Saachen déi s du gebraucht hues fir vun der Uni ugeholl ze ginn (Sprochentest, Diplomiwwersetzung, Kopie konforme, Équivalence, asw.)

Informatiounen zu der Uni

Informatiounen zu dir falls et nach Froe ginn (Fakultativ)