Feedback fir d’Studentefoire 2021

Wann dir wëllt kennt dir eis matdeele vu wéi engem Cercle dir sidd. Dir kennt de Feedback awer och anonym ausfëllen.

ALLGEMËNG FROEN ZU DER STUDENTEFOIRE 2021