Skip to main content

Du gees geschwënn studéieren oder bass scho Student:in? Dann sécher dir elo „De Studenteguide” vun der ACEL! An dëser Publikatioun soe mir dir wat’s du fir däi Studium an deem jeeweilege Land wësse muss. Nieft de Besonneschkeeten an 9 verschiddene Länner, wéi zum Beispill de Rundfunkbeitrag an Däitschland oder Taxe d’habitation a Frankräich, erkläre mir dir an dëser Broschür och wat’s du fir deng Wunnengssich wësse muss, wéi’s du däi Studium finanzéiere kanns a wéi dat mat der Krankeversécherung am Ausland gereegelt ass.

De Studenteguide 2023

Archiv

De Studenteguide 2022

De Studenteguide 2021

De Studenteguide 2020

De Studenteguide 2019