de Studentevertrieder

REEL, Comité fir d'Organisatioun vun der REEL

Zënter der éischter Editioun 1984 zu Kaiserslautern huet sech d'REEL, d'Réunion Européenne des Etudiants Luxembourgeois zu engem wichtegen Event am Kalenner vun de Lëtzebuerger Studenten entwéckelt.

D'REEL gëtt all Joers an enger anerer Studentestad ausgedroen a vum jeeweilegen REEL's Comité organiséiert. Eng Ronn 120 ausgewielte Participanten, déi hir Studien an enger europäescher Universitéit maachen, treffen sech wärend 4 Deeg fir sech iwwert d'Thematiken dei d'Studente betreffen  aus ze tauschen. Nieft dem politeschen Volet, kennt den kulturellen Aspekt esou wei den Austausch mat de Vertrieder vun de Partner Entreprisen net ze kuerz.

Zesummen mat der ACEL, der Association des Cercles d'Etudiants Luxembourgeois, gëtt de politeschen Volet vun der REEL opgestallt. Duerch den Austausch mat Vertrieder vun der Politik wei vun der Lëtzebuerger Ekonomie, ënnert Forme vun Table-ronden oder Diskussiounen konnten an de leschte Joren ënnert anerem e gratis ëffentlechen Transport fir d'Studenten esou wéi eng Reforme vum Stage Gesetz erreecht ginn.


Déi 34t Editioun vun der REEL fënnt des Joer zu Bréissel statt, vum 20 bis den 23. September, ënnert dem Thema, Student 4.0: Digitaliséierung vun der Aarbechtswelt - Erausfuerderungen a Méiglechkeeten.

Digitaliséierung vun der Aarbechtswelt ass e Fakt, mä wat sinn déi genau Konsequenzen vun dem Phenomen op d'Zukunft vun de Studenten? Wärend der REEL zu Bréissel wäerten Studenten zesummen mat de politeschen an ekonomeschen Acteuren probéieren an engem konstruktiven Dialog méiglech Äntwerten ze fannen fir dass jiddereen sech ka bescht méiglechs op d'Zukunft virbereeden.

Fir méi Informatiounen iwwert d'Datumer fir den Aschreiwungen, de genaue Programm vun der REEL 2018 an iwwert de Sujet gewuer ze ginn, abonnéier eis op Facebook oder werf e Bléck op eis Internetsäit. 


Veranstaltungen

Comité

REEL kontaktéieren

Neiegkeeten vu Studenten fir Studenten

Abonnéier den ACEL Newsletter. Du kanns dech zu all Moment ausdroen.Mat klick op "Fäerdeg" bestätegs du, dass du mat eisen Datenschutzerklärungen averstanen bass an mir dir Mailen schécken dierfen bis du dech erëm vum Newsletter ofmells.