de Studentevertrieder

D'Association des Cercles d'Étudiants Luxembourgeois (ACEL) vertrëtt haut iwwer 40 Studentencercelen, déi duerch ganz Europa verdeelt sinn. Dëst mëscht d'ACEL zum Representant vu méi wéi 10.000 Studenten an ass domadder de gréissten a wichtegste Studentevertrieder zu Lëtzebuerg. Weiderliesen ›

Partenariat ACEL-BCEE gëtt verlängert

20.01.2018 · Den 18. Januar ware mir nees bei eisem laangjärege Partner, d'Spuerkeess, fir eise Partenariat ze verlängeren. Mir soen der Spuerkeess villmools Merci fir hier Ënnerstëtzung a fir déi gutt Zesummenaarbecht an de läschte Joren. Weiderliesen ›

Tournoi de Noël Editioun 2017

29.12.2017 · Den Tournoi ass leider eriwwer. Dëst Joer war dësen nees een vollen Erfolleg. Weiderliesen ›

Neie Comité

27.12.2017 · De 26. Dezember hat d'ACEL hier traditionnell Assemblée Générale wou och seng Memberen mat dobäi waren fir kënnen en positive Réckbléck op d'Joer 2017 ze machen. Weiderliesen ›

Assemblée Générale

21.12.2017 · De 26. Dezember luet d'ACEL seng Memberen nees op hier traditionell Assemblée Générale an. Weiderliesen ›

Idée du mois n°19: Pensons pensions ! (sponsored by IDEA)

30.11.2017 · En matière de retraite, le Grand-Duché est confronté à un ensemble de défis Weiderliesen ›

Reform Stagëgesetz

29.11.2017 · No éischte Gespréicher am Summer an op der REEL2017 huet d’ACEL sech de Méinden de Moien op e Néits mam Minister Nicolas Schmit zesummegesat Weiderliesen ›

Tournoi de Noël 2017

16.11.2017 · An der Chrëschtvakanz ass et erëm esou wäit an d'Lëtzebuerger Studente kommen all nees zeréck op Lëtzebuerg. Dofir nëtzt d'ACEL dëst Geleeënheet fir nees de Tournoi de Noël a Zesummenaarbecht mat der LASEL um Campus Geesseknäppchen z'organiséieren. Weiderliesen ›

Zoom - D'Studentenzeitung vun der ACEL

06.11.2017 · Déi nei Editioun vum Zoom ass do. D’ACEL bléckt op en interessant Joer zréck, wou mir eis ënner anerem erfollegräich dofir agesat hunn Weiderliesen ›

Foire de l'Étudiant 2017

03.11.2017 · Zesumme mat senge Cerclen invitéiert d'ACEL rëm op di traditionell Foire de l'Etudiant den 9. an 10. November an der Luxexpo um Kierchbierg. Weiderliesen ›

Taxe d'Habitation

27.10.2017 · Du studéiers a Frankräich? Da kriss de Enn November d’Taxe d’habitation geschéckt. Weiderliesen ›

Neit Lidderbuch

12.10.2017 · Du sichs traditionell lëtzebuergesch Lidder? Du wëlls méi wéi just déi éischt Strof vun der Hesperkutsch kenne sangen? Dann huet d'ACEL déi perfekt Publikatioun fir dech. Weiderliesen ›

Nei Editioun vun de Guiden

07.10.2017 · Zanter Mëtt September sinn déi nei Editioune vum Guide du Futur Etudiant a Guide du Futur Diplômé erhältlech. Weiderliesen ›

L'ALCOOL ET LA CONDUITE AUTOMOBILE (sponsored by ACL)

27.09.2017 · L’alcool est en cause dans de nombreux accidents. Il faut savoir que le risque surgit bien avant que n’apparaisse l’état d’ébriété. Weiderliesen ›

REEL 2017

26.09.2017 · Déi 33t Editioun vun der REEL (Réunion Européenne des Etudiants Luxembourgeois) wa dëst Joer vum 21 bis de 24 September zu Köln an zu Bonn. Eng ronn 120 Studenten haten sech zesummefonnt fir gemeinsam 4 flott Deeg ze verbréngen. Weiderliesen ›

Certificats qualité de l'air

04.09.2017 · An Frankräich gouf een "Certificats qualité de l'air" oder och genannt den "Crit'Air" agefouert. Weiderliesen ›

Aide financière Wantersemester 2017

04.09.2017 · Säit dem 1. August kann een sech déi aktuell Tranche vun der Aide financière fir d Wantersemester 2017/2018 ufroen. Weiderliesen ›

Gratis ëffentlechen Transport fir Studenten

31.07.2017 · No enger Entrevue mam Héichschoulminister Marc Hansen a mam Transportminister Francois Bausch um Ufank vum Joer, erfreet d'ACEL sech verkënnegen ze kennen dass den ëffentlechen Transport ab dem 1. August fir Studenten gratis ass. Weiderliesen ›

Avis zur Rifkin Étude

19.07.2017 · Den Avis vum Daachverband vun de lëtzebuergesche Studentevereenegungen ëmfaasst heibäi dräi Schwéierpunkten : D’Roll vum Student an der zukünfteger Gesellschaft, der Fuerschung an der Leier sou wie dem Lifelong Learning. Weiderliesen ›

Studentebal 2017

18.07.2017 · D'Zelt as oofgeriicht an domadder ass déi 17. Editioun vum Studentebal eriwwer. E grousse Merci soen mir de Cerclen, eisen Partneren, den DJen an de Visiteuren fir e gelongene Bal! Weiderliesen ›

Karlsruher Vëlosheemrees

18.07.2017 · Dëst Joer als Intercercle !! Weiderliesen ›

Kommend Veranstaltungen

Neiegkeeten vu Studenten fir Studenten

Abonnéier den ACEL Newsletter. Du kanns dech zu all Moment ausdroen.